COLOFON

Deze website is een naslagwerk van Architectuurwijzer, gebaseerd op de gelijknamige expo Hasselt Hertekend die van 10 september 2023 tot 28 januari 2024 is opgesteld in het CCHA. Foto’s van deze expo zijn terug te vinden via Flickr. 

Aan deze expo en website werkte volgende mensen mee:

Curator: Peggy Totté
Scenografie: Bing York Oh
Artistieke collages: Malgorzata Maria Olchowska
Stedenbouwkundige tekeningen: Blauwdruk Stedenbouw
Gevelfotografie: Alexander Verlaak
Grafisch ontwerp: Hoera Vormgevers
Geveltekeningen, maquettes, productie & ondersteuning: Brent Vanheyst, Amélie Lammens, Lynne Jansen, Noémie Crick, Maximiliaan De Rooij, Iris Peeters, Lieve Drooghmans
Gebaseerd op interviews met: Peter Bongaerts, Willy Meertens, Alex Ghys, Roger Liekens
Met dank aan volgende archieven: Stad Hasselt (Stadsarchief, Stadsmus, dienst Vergunningen, dienst Grondbeleid, GIS-cel), Jaspers-Eyers Architects, Leon Reyskens, Beeldenbank Onroerend Erfgoed, Geneanet
Met de steun van: stad Hasselt, Cultuurcentrum Hasselt, Vlaanderen

Bronnen: Thesis Liese Bongaerts: Interbellumarchitectuur in Hasselt

Beeldmateriaal staat ter beschikking via Flickr. De beelden mogen gebruikt worden als er een relatie is met de tentoonstelling. Gelieve telkens de projectnaam te vermelden, plus ook de naam van de fotograaf.