ERFGOED IN HASSELT

Beschermd erfgoed in Hasselt.
Bron: Vlaanderen (Geopunt, Agentschap Onroerend Erfgoed)
Plan: HOERA Vormgevers

In het verhaal Hasselt Hertekend heeft Architectuurwijzer bewust focus gelegd op de drie belangrijke periodes uit de geschiedenis tussen 1839-1979. De vele tekeningen op deze website tonen dat er in die periodes veel bijzondere gebouwen zijn gerealiseerd. Deze gebouwen vertonen een hoge architecturale kwaliteit, maar lopen het risico verloren te gaan door een gebrek aan bescherming.

Naastliggende kaart toont het beperkt aantal beschermde gebouwen in Hasselt en is gebaseerd op informatie van de website van Geopunt. Op deze website kan je voor elke gemeente een overzicht krijgen van de beschermde monumenten, de ferrariskaart, beschermde dorps- en stadsgezichten en meer.

Leeftijd gebouwen in Hasselt volgens kadaster.
Bron: FOD Financiën, GDI-Vlaanderen,
Stad Hasselt, OSM-contributors
Plan: HOERA Vormgevers

Naast de kaart van het beschermd erfgoed in Hasselt is het interessant om de volgende kaart met de bouwjaren van de gebouwen te bekijken. Klik op de kaart om in te zoomen en de leeftijden te bekijken. Deze kaart is opgemaakt door de stad Hasselt op basis van een kadastrale legger van het Ministerie van Financiën. Voor elk hoofdgebouw is het jaartal van de oorspronkelijke opbouw vermeld, maar dit ‘bouwjaar’ houdt geen rekening met latere renovaties. Een gebouw uit 1950 met renovaties in 2022 wordt vermeld als bouwjaar 1950. Meerdere gebouwen uit verschillende periodes kunnen op eenzelfde perceel ook hetzelfde jaartal hebben. Enkel voor ‘t Scheep en de Oude Gevangenis zijn handmatig correcties doorgevoerd door AW.