IMPACT VAN DE WELVAARTSGROEI

© Blauwdruk Stedenbouw

Na 1945 kent Hasselt een volgende belangrijke uitbreiding en transformatie, die gekenmerkt wordt door de vooruitgangsgedachte van de jaren 50 en de nodige ijver om België na de oorlog een economische doorstart te geven. Eind jaren 40 komt er met de aanleg van de Casterwijk een eerste planmatige oplossing voor de naoorlogse woonnood in Hasselt. Architecturaal heeft deze wijk weinig betekenis, maar ze betekent wel een belangrijke eerste uitbreiding van het woongebied. Vele andere verkavelingen zullen volgen. Nieuwe wegeninfrastructuur voor de auto vormt een ander belangrijk deel van de naoorlogse ontwikkeling. De grote Ring rond Hasselt en de Koning Boudewijnautosnelweg zijn hiervan mooie voorbeelden.

De oorspronkelijke boulevard met volgroeide bomen rond de binnenstad maakt in deze periode plaats voor een kleine Ring met vier rijstroken. Vanaf de jaren 50 wordt de zone tussen kleine en grote Ring verder bebouwd en verkaveld. Het cultuurcentrum Hasselt, het zwembad, het Virga Jesseziekenhuis, kantoren en scholen worden hier ingeplant als vrijstaande modernistische gebouwen buiten de historische stad. Tijdens de naoorlogse transformatie worden ook (delen van) bestaande bouwblokken in de historische binnenstad op drastische wijze hertekend. De afbraak en vervanging van een volkswijk door de prestigieuze Tweetorenwijk is een veelbesproken project. Ook de bouw van een nieuw kantoorgebouw voor de Generale Bank en het Administratief Centrum aan het Groenplein tonen de kenmerkende architecturale vernieuwing van deze periode en de schaalbreuk met de bestaande omgeving. Zo groeit de binnenstad tot een commercieel en administratief centrum, terwijl de bewoners verhuizen naar verkavelingen in de rand.

TWEETORENWIJK

Tweetorenwijk, Stadsarchief Hasselt

In de Tweetorenwijk hebben de architecten resoluut gekozen voor de grote schaal met twee torengebouwen op een sokkel aan een nieuw groot plein. Uit maquettes blijkt dat het project oorspronkelijk ook voorzag in nieuwe gebouwen langs de boulevard.

GENERALE BANK

Geveldetail Generale Bank, Jaspers-Eyers Architects
Generale Bank, Jaspers-Eyers Architects

Het modernistisch kantoorgebouw van de Generale Bank is een betonskelet met een overspanning van gevel tot gevel, wat zeer gewaagd was. Met het oog op een prestigieuze uitstraling koos architect Michel Jaspers voor de integratie van de letter ‘G’ van Generale Bank in de prefab gevelelementen.

Tekening Generale Bank, Jaspers-Eyers Architects

ADMINISTRATIEF CENTRUM

Het Administratief Centrum aan het Groenplein is ontworpen door Louis Ghysebrechts als een uitbreiding op het historisch stadhuis van Hasselt. Ook hier is geëxperimenteerd met prefab gevelelementen, wat zorgde voor een versnelling van het bouwproces. In contrast met de strakke lijnen van de betonstructuur introduceerde de architect organische vormen in beton als een sterk visueel element.

HASSELT, 19DE EEUW VERSUS 1985

Vanaf de jaren 60 wordt de 19de-eeuwse boulevard met zijn imposante bomen vervangen door een monofunctionele viervaksbaan. Hiermee verliest Hasselt een kwalitatieve groene gordel rond haar binnenstad én een prestigieuze vestigingsplaats voor publieke gebouwen. Sommige gebouwen, zoals het Casino, zijn vervangen door nieuwe kantoorgebouwen. Andere percelen zijn ingevuld met banken, hotels en appartementsblokken. De omgeving van kazerne Dusart wordt een grote parking. Enkel de muur blijft bestaan als restant. Alle groene voortuinen worden verhard.

Bekijk hier de postkaarten van de tentoonstelling Hasselt Toen en Nu uit 1985.