GESCHIEDENIS VAN HASSELT

© Blauwdruk Stedenbouw

Voor 1839

Na het verkrijgen van stadsrechten in 1232, wordt in Hasselt een marktplaats en stadsomwalling aangelegd. De markt ligt op het kruispunt van de vier hoofdstraten die verbonden zijn met de vier toegangspoorten in de omwalling. Tot 1839 behoudt Hasselt haar middeleeuwse karakter met een sterk contrast tussen de omwalde binnenstad en het landelijk gebied eromheen.

© Blauwdruk Stedenbouw

1839-1914

Na de Belgische onafhankelijkheid verliest de omwalling haar militaire functie. Ze wordt vervangen door een boulevard rond de stad. In dezelfde periode worden de steenwegen, de spoorlijn en het kanaal Dessel-Hasselt aangelegd, wat zorgt voor een betere verbinding met een grotere regio. Langs de boulevard en de steenwegen worden nieuwe gebouwen ingeplant.

© Blauwdruk Stedenbouw

1918-1940

Tussen de oorlogen kent de stad een grote bevolkingstoename. Er komen heel wat stadswoningen bij, langs de steenwegen en nieuw aangelegde straten. De groene omgeving vormt een belangrijke troef. Heilig Hartwijk en Runkst verschijnen op de kaart als eerste voorstadswijken. De aanleg van het Albertkanaal in 1934 is een belangrijke nieuwe verbinding voor de bedrijven.

© Blauwdruk Stedenbouw

1945-1979

Na WO II bestaat de welvaartsgroei van Hasselt enerzijds uit de vervanging van historisch stadsweefsel door nieuwe grote gebouwen en anderzijds uit de stadsuitbreiding met solitaire gebouwen en verspreide verkavelingen. De nieuwe snelweg wordt in 1963 voltooid en vier jaar later starten de werken aan de grote ring van Hasselt. Een monofunctionele viervaksbaan vervangt de boulevard met wandelpromenade en bomen.

Bekijk via deze link ook de Ferrariskaart en topografische kaarten van Hasselt tussen 1850 en 1980.